Onder de altaartafel  staat een mooi kistje, met daarin een aantal relikwieën. Heeft u weleens van dichtbij gekeken? Het zijn overblijfselen van mensen die een bijzondere betekenis voor ons hebben gehad (Sint Paulus, Sint Nicolaas, Don Bosco, Pastoor van Ars om er een paar te noemen). Wel een mooie plaats want op die manier worden wij steeds aan hen herinnerd. Vanaf de eerste christenen is dat een gebruik. Het laat je voelen dat je niet alleen staat, maar dat je veel voorgangers hebt; mensen die je graag bij je hebt, mensen die je niet graag wilt vergeten.

In de kerk zijn ook nog sporen aanwezig van mensen van wat minder lang geleden, soms zichtbaar, soms minder opvallend. De eerste steen herinnert aan Jezus, de hoeksteen. Daar vlakbij, bij sint Joseph staat de herdenkingssteen van het jubileum, bij de uitgang een plaquette ter herinnering aan de herschildering van de kerk. De dopelingen hebben een plekje rond het doopvont; de overledenen hun kruisje aan de herinneringen wand.
Maar soms kijk ik naar boven. Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het gebouw zijn er kroonluchters gekomen. Ze waren ‘honderd jaar’ niet gepoetst, zijn helemaal uit elkaar genomen en weer gemonteerd, zoekgeraakte onderdelen vervangen. Toen hij nog leefde kon Kees er mooi over vertellen.

Samen met wie ons voor gingen vormen wij een levende gemeenschap. Mensen die elkaar nabij blijven in vreugde en verdriet. Mensen die er voor elkaar willen zijn. Samen werken, samen bidden, dicht bij elkaar. Maar het kan niet zonder geld. Ook dat doen wij met elkaar. De toezeggingen voor de actie kerkbalans zijn uitgepakt en ‘geteld’. U wil weer flink meedoen, waarvoor hartelijk dank! Bij de ingang staat geen relikwie, maar een bord dat iedere maand weer de actuele stand van de actie Kerkbalans aangeeft. Ik hoop en vertrouw dat we het halen!

Gerard van Dijk