Mooie stilte februari 2018

Bij een concert speelt iedereen zijn eigen melodie, maar wel samen en op een manier dat het mooi lijkt. Als dat lukt noemen we het een concert. En soms zijn er een paar écht héél mooie momenten, dat is als het doodstil is en niemand speelt of praat…. Wij hadden een mooi concert half januari, bij de aanvang van de actie Kerkbalans. Het begon met een raadslid dat hier in Loosduinen de klok kwam luiden. En er was een delicaat publiek, tevens ‘muzikant’, niet echt stil dus.

Ook al waren we met weinig, er waren bijdragen van jong en oud, klein en groot. Dat is eigenlijk net zoals de actie kerkbalans moet zijn, want wij willen niemand missen: iedereen is belangrijk. Dat geldt voor deze gemeenschap, maar dat geldt voor heel dit stadsdeel. De kerk wil er zijn voor iedereen en wil van betekenis zijn voor iedereen. Dat kan alleen met de bijdrage van ieder van ons. En dat moeten we uitdragen, niet stilletjes, maar met grote trom!

Natuurlijk is het van belang dat de gebouwen, de kerk en de pastorie er netjes bij liggen, goed onderhouden en toegankelijk. Daar werken velen van u ook aan mee, er wordt onkruid gewied, de paadjes geharkt, er is een hele groep die de kerk versiert, de kerststal verzorgt en zo zijn er nog veel meer. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar het is veel werk en er zijn mensen voor nodig die hun schouders eronder zetten.

Maar ook als dat allemaal gebeurd is, blijft er nog iets over. Het kan niet zonder geld. Geld dat nodig is voor het onderhoud, maar ook om de beroepskrachten de pastores te betalen en om de activiteiten die hier, in dit stadsdeel te kunnen bekostigen.

Wij willen u graag op de hoogte houden van de stand van de actie. Die stand houden wij bij op een bord dat meestal bij de ingang staat. Iedere maand weer komen wij een stapje dichter bij het doel, door uw bijdrage. Daar willen wij u graag voor bedanken. Dit jaar leggen we de lat weer hoog. Dat kan, omdat u weer mee wilt doen, hoop ik. In stilte, maar toch merkbaar; een mooie stilte. De start van de actie met veel kabaal was mooi. Als we aan het eind van dit jaar de actie afsluiten, hoop ik dat het resultaat ook weer heel mooi is. Samen kunnen we het maken!

Gerard van Dijk