Twee kanten december 2017

Onlangs zat ik naast een burgemeester in vol ornaat: donker pak, ambtsketen… Vol bewondering keek ik ernaar en hij legde het graag uit . In de schakels was het eiland afgebeeld. Centraal de penning met het gemeentewapen. Hij vertelde dat hij wel goed moest oppassen bij het omdoen van dit ‘regaal’. Aan de achterkant van de ‘gemeentepenning’ stond namelijk ook nog iets: het wapen van het koninkrijk. Als hij optreedt namens de koning draagt hij die kant zichtbaar. Dat vond ik dus heel bijzonder.. Je ziet een meneer met een ketting met twee kanten, waarvan er één verborgen is.

Het hield me bezig, dat begrijpt u. En waarom: Het einde van het (kerkelijk) jaar gaat gladjes over in het nieuwe. Van werkelijkheid naar verwachting. Straks gaat 2017 weer over naar 2018. We kijken terug, maar ook vooruit. De werkelijkheid zien we maandelijks op de bankrekening en we schrijven erover. Maar iedere maand weer is er ook een verwachting. We weten hoe veel u inmiddels bijeenbracht voor de actie Kerkbalans ( € 52.000,–).en daarvoor danken wij u hartelijk! Maar we hopen ook wel dat we het bedrag uit de begroting (€ 70.000,–) zullen halen. Of dat gaat lukken is lang niet zeker, want we lopen wel iets achter. Twee kanten van dezelfde zaak.. Vol verwachting klopt ons hart.

 

Gerard van Dijk