Doorgeven graag juni 2016

Ik zit in de kerk en mijn vader zit naast me. Geduldig neemt mijn vader mijn kerkboekje over en slaat de goede bladzijde op. Ik lees…  “Ik heb het uit.” zeg ik even later En hij slaat geduldig een nieuw stukje op en wij gaan verder.

Ik zit in de kerk naast mijn vader. Ik heb zojuist de goede pagina in het liedboek opgezocht en het hem aangereikt, maar hij ziet niet zo goed en horen valt niet mee. Hij zingt mee met het lied waarvan hij de tekst en de melodie uit zijn geheugen opdiept.

Generaties helpen elkaar en leren elkaar. De oudere leeft voor en draagt over aan de volgende generatie. Niet altijd zie je direct wat ervan terecht komt. Nemen ze het aan? Geven zij het door? Toch is dat de manier waarop wij gemeenschap vormen. Werken aan een geloof dat je doorgeeft. Werken aan een Verhaal waarvan je wil dat het verder gaat, omdat het boven mensen uit gaat. Bidden dat het lukt..

Zo bouwen wij aan onze Kerk; het gebouw is daarvan een uiterlijk verschijnsel, maar wel van groot belang. Het helpt ons bij ons samenkomen en bij onze relatie met elkaar en met God.  Daar werkt u graag aan mee, gezien uw bijdragen aan de actie kerkbalans. Bidden en werken, met oog voor elkaar Zo willen wij samen kerk zijn.

Gerard van Dijk