Koud wordt warm  – november 2015

201511508kastje-michaelHet is weer tijd voor de drie bruiloftsgasten, Sint Michaël, Sint Maarten en Sint Nicolaas. Zij markeren de overgang naar de koude winter. Als wij het feest van Michaël vieren 29 september, is er nog niets aan de hand, de warmte van de zomer voelen we nog in ons hele lijf. Dat geldt niet voor beide andere, zij komen in de kou. Toch vullen zij ons ook met warmte, zij het anders.
Sint Maarten komt bij de stadspoort en ziet een arme verschoppeling. Sint Maarten geeft hem wat hij bezit: zijn halve mantel, de andere helft was immers van de keizer van Rome.
Sint Nicolaas de bisschop van  Myra in Turkije, hielp enkele arme meisjes aan een bruidsschat, zodat zij in eer en deugd konden trouwen. Drie gouden appels aan de boom van naastenliefde.
Op het feest van Sint Maarten (11 november) lopen kinderen langs de deuren om ons aan de daad van Sint Maarten te herinneren, vragend,  zoals de bedelaar deed aan de stadspoort. En Sint Nicolaas komt zelf bij de mensen langs, zoals hij ook deed in zijn eigen plaats, toen hij nog leefde. Zo vervullen zij ons met warmte.
Het is een voorbeeld dat wij graag volgen, want de wereld om ons heen lijkt kil en koud. Op 22 november vieren wij het feest van Christus Koning, de dag van de charitas bij uitstek, de Koning die zich opwerpt als broeder en verdediger van armen en verdrukten, vluchtelingen, vreemdelingen in ons midden. Wat kunnen wij doen?
Natuurlijk geven wij warmte zoveel wij kunnen, maar in die grote kerk komen we daarmee niet rond. Wij moeten heel wat stoken, voordat het behaaglijk is. Wij moeten oog hebben voor de veiligheid en uit zorg voor het milieu moeten we zuinig stoken… Dat helpt ook nog eens om de stookkosten enigszins binnen de perken te houden.
Eén van de punten die wij aankaartten bij de start van de actie Kerkbalans, was de verwarming van de kerk en de pastorie. Daar is achter de schermen heel hard aan gewerkt, want voordat die opdracht de deur uit kon, moesten er heel wat mensen naar kijken en toestemming geven.  Dat heeft nogal wat tijd gekost, maar nu is het zover. Begin november start de installateur zijn werk en als hij later die week de deur achter zich sluit, dan kan de verwarming weer draaien als dat nodig is.
Zó kunnen wij kerk zijn waar maken: hulp en aandacht voor anderen en een veilige plek om samen te komen en te bidden. Bidden en werken, vooral samen werken, ook om het geld dat nodig is bij elkaar te brengen.