Knellende banden – augustus 2015

Nee, laat u niet misleiden, het fietsen gaat ons goed af, dat knelt geenszins! De vakantie doet ons goed. De afgelopen periode reden wij een aantal keren een dorpje binnen en daar stond dan een kerk: Petrus Banden, herinnerend aan de boeien die Petrus om kreeg, toen hij door Herodes gfoto van het glas inlood waarop Dominicus het scapulier ontvangt uit handen van Maria.evangen was gezet.  Met dubbele ketenen geboeid slaapt Petrus in zijn cel, wachtend op zijn executie. De jonge kerk waakt en bidt voor zijn herder. In de nacht vallen de knellende boeien af en staat de deur open, waardoor Petrus kan ontsnappen en zijn werk kan voortzetten.
Zo’n eenvoudig verhaal zet mij dan toch weer aan het denken. Eigenlijk zijn wij allemaal weleens geboeid, zitten we vast in een denkpatroon, waar we niet op eigen kracht uit komen. Toch moeten wij proberen om onze opdracht, een missionaire kerk, voort te zetten en uit te dragen.
Augustus is wat dat betreft een mooie maand, wij hoeven het niet alleen te doen: 1 augustus Petrus Banden, 4 augustus Dominicus, die van Maria de rozenkrans ontving en het scapulier, 9 augustus Jean Marie Vianney, Pastoor van Ars, 10 augustus foto van de relieken van o.a. Jean Marie Vianney, pastoor van ArsLaurentius, de patroon van ons bisdom en 15 augustus Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, de naamdag van de kerk in Loosduinen. Het zijn ook beelden van mensen die ons helpen om vrij van zorgen onze bijdrage te leveren: bidden, werken en als het kan wat geld. Zo kunnen wij vieren, zo zijn wij samen kerk, bevrijd van zorgen en knellende banden.