Een ding op je pad – september 2015

201523900mariaEen tochtje langs het strand. Daar ligt een oude plank, die heeft vast tijden in zee gelegen. Verweerd en uitgevreten. Je zou er zó aan voorbij lopen. Maar kijk, iemand anders pakt hem op. Die ziet er blijkbaar iets anders in. Wellicht kan hij er iets van maken. Wie zou het zijn, een kunstenaar misschien?
Hij zou de plank kunnen meenemen, bewerken, uitsnijden, iets moois van maken. Een groot beeldhouwer kijkend naar een prachtig marmeren beeld merkte eens op: “Het beeld zat al in het marmer, ik hoefde het er alleen maar uit te halen.” Blijkbaar zag hij er iets in dat anderen nog niet gezien hadden, al zal een zekere vaardigheid ook nodig zijn.
Wij staan voor een nieuw werkjaar. Er ligt weer van alles voor onze voeten. Wat zien wij er eigenlijk in? Hebben wij zelf niet een kwaliteit om er iets van te maken? Met elkaar hebben wij heel wat vaardigheid in huis. Het zit erin, kunnen wij het eruit halen? Ieder met zijn eigen kennen en kunnen. Bidden, werken, samen bidden, samen werken, zo samen maken wij er iets moois van, een heel jaar lang.
De actie kerkbalans ligt op stoom. Het laat zien, hoe we samen heel wat kunnen. Oppakken wat op je pad komt, kansen zien. Alleen met uw bijdrage in gebed, in werk, of in geld kunnen wij veel voor elkaar en voor de anderen betekenen, kunnen wij samen kerk zijn. Het bestuur dankt u voor uw bijdragen!