Een beeld in een kerk  – juli 2015

Vooraan ifoto van het beeld van Leonardus in de Sint Jann de sint Jan, tegen een van de pilaren staat een beeld in een getordeerd gotisch torentje. Het is een beeld van Leonardus van Veghel. Logisch, denk je dan, want Veghel ligt vlakbij en als regionale heilige verdient hij een plekje in de kathedraal.  Maar in Loosduinen hebben we het Leonardusgesticht, inderdaad, Leonardus van Veghel. Hij was namelijk een van de Martelaren van Gorcum, de heiligen die in ons bisdom bijzonder vereerd worden. Hun heiligdom ligt in Den Briel, al heel lang een bedevaartplaats en nog steeds. Op 11 juli gaat ons bisdom er weer naar toe voor gebed en contemplatie.
In de tuinzaal van de pastorie hangen twee houtsnedes die voorheen deel uitmaakten van het altaar in de kapel van de zusters Twee groepen monniken met het tabernakel in hun midden, waar zij de ogen op gericht hebben. Leonardus van Veghel in het linker deel, voorheen het dichtst bij het tabernakel. Zij gaven  niet op, zij gaven hun leven voor waar zij diep in geloofden.
De console in Loosduinen is leeg. Eigenlijk, denk ik, zouden wij die plaats moeten innemen. Niet laten vallen waar wij in geloven, anderen overtuigen van het Goede. Bidden, werken, onze bijdrage leveren aan het werk van de Heer. Daarvoor hoeven wij niet op bedevaart (mag wel), want het kan iedere dag en elk uur. In ons doen en laten getuigen en op onze eigen wijze bijdragen.
De actie kerkbalans kan daar deel van uitmaken, dat laat u zien. Niet op het console, in het zicht van iedereen, maar in stilte. Het bestuur dankt u voor de wijze waarop u uw bijdrage levert.