Welkom op de website van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen

LogoDeVierEvangelistenWelkom op de site van de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen, onderdeel van de RK parochie de Vier Evangelisten.

De parochie van Maria van Eik en Duinen is op 1 januari 2012 opgegaan in de parochie van de Vier Evangelisten. De locatie Maria van Eik en Duinen wordt gevormd door de Katholieke gemeenschap van het oude dorp Loosduinen en valt grotendeels samen met het stadsdeel Den Haag-Loosduinen. Een kaartje met de grenzen van de nieuw gevormde parochie en de verbindingen met openbaar vervoer vindt u op de pagina Nieuws.

De kerk van de locatie Maria van Eik en Duinen is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, het adres is Loosduinse Hoofdstraat 4 te Den Haag.

De naam van de voormalige parochie voert terug naar de parochiekerk van het gehucht Eikenduinen, waarvan de ruïne nog te vinden is op de begraafplaats Oud-Eik en duinen. De parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart werd opgericht in 1785. Omstreeks 1950 ontstond daaruit de Parochie van de H. Paulus. In 2005 werden beide parochies weer samengevoegd en gingen in 2012 samen met de Ttitusbrandsmaparochie, de parochie toegewijd aan de H. Pastoor van Ars en de Emmausparochie op in de parochie De vier Evangelisten.

Een tegeltableau in de kerk van de H. Familie (voorheen Titus Brandsmaparochie) herinnert aan de kerk van Eikenduinen, toegewijd aan Maria, Moeder van Smarten..