Parochiekoor Pastoor van Ars

Het parochiekoor van de Pastoor van Ars bestaat momenteel uit 18 leden, 1/3 deel mannen en 2/3 deel vrouwen. het koor treedt 2 keer per maand op in de Heilige Mis op zondagochtend en repeteert 4 keer per maand op woensdagavond van 8 tot 10 uur. Vrij regelmatig zingt het koor bij een uitvaart en soms bij een huwelijk.

Het koor zingt gregoriaans, maar ook in elke dienst twee Nederlandse liederen en soms ook een volledig Nederlandse mis. Het gaat om het zingen van Gods lof in de Heilige Mis. Daarnaast heeft deelname aan het koor ook een sociaal aspect. Er is een fijne sfeer, er wordt gerepeteerd in de Bergerie, koffie gedronken tijdens de repetitie, en iets gezelligs gedaan met Pasen en Kerstmis. Eén keer per jaar wordt een dagje uit georganiseerd.

Wilt U mee doen? Dan bent U van harte welkom om kennis te komen maken.

Contactpersonen van het parochiekoor zijn Coby Korff de Gidts (e-mail: cobykdg@gmail.com, tel: 070-323 3451) en Walter Jillissen (e-mail: walterjillissen@hetnet.nl, tel: 070-325 4023).