Caritaskoor

Het Caritaskoor is een gelegenheidskoor op de Titus Brandsma locatie dat op elke vierde zondag van de maand de viering met gezang opluistert. Daarnaast zingt het Caritaskoor vaak bij uitvaarten.

Het Caritaskoor is een ad-hoc koor en wordt voor iedere gelegenheid weer opnieuw samengesteld uit bereidwillige parochianen die mee willen zingen. De basis is echter meestal een vaste groep, die voornamelijk bestaat uit leden van het Titus Brandsmakoor. Repetities voor de zogenaamde vierde zondag vinden plaats op de maandagavond er aan voorafgaand.

Op de vierde zondag wordt het Caritaskoor begeleid door Magdalena Sudo.

Tijdens uitvaarten wordt het Caritaskoor vaak begeleid door Leo Hartman. Voor aanvang van de uitvaart wordt een half uur gerepeteerd. Mis en gezangen (zowel Nederlands als Latijn) worden doorgaans uitgezocht door familie van de overledene en de betreffende voorganger.

Mocht u geïnteresseerd zijn om regelmatig met het Caritaskoor mee te zingen, kunt u contact opnemen met Loek Ruijters (0644112951) (eller@ziggo.nl).