In onze parochie zijn veel koren actief. Hieronder een overzicht van de koren die in onze parochie de liturgie muzikaal ondersteunen