Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Kerkbalans: Geef voor je kerk

Mocht u meer informatie willen over deze actie, kijkt u dan op de website www.kerkbalans.nl.

Fiscale regels versoepeld

Met de Actie Kerkbalans komt de parochie weer vragen om uw financiële bijdrage. En het bestuur is blij dat u daaraan flink meedoet. De kerk kan immers alleen blijven bestaan met ook de financiële steun van haar parochianen; van mensen zoals u. De belastingen maken het aantrekkelijk om uw bijdrage te leveren door de aftrek van giften toe te staan. In 2014 zijn de fiscale regels nog eens versoepeld. Uw kerkbijdrage is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar (hiervoor geldt een drempelwaarde van 1% en een maximum van 10%). Indien u uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke gift giet, waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan uw parochie, dan mag u deze gift volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Zo maakt de belastingdienst het aantrekkelijker om uw steentje bij te dragen. Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Wanneer u dat belastingvoordeel (geheel of gedeeltelijk) ten goede laat komen aan de parochie, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer geld kost! Om uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke gift aan te kunnen merken dient u wel een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’, te downloaden bij de website van de belastingdienst, in te vullen en in tweevoud te tekenen; één exemplaar is voor uzelf, de andere is voor de parochie. Als u het formulier ingevuld en ondertekend inlevert op het secretariaat, kan het bestuur het formulier aanvullen en krijgt u het ondertekend terug. Om het u gemakkelijk te maken kan het parochiesecretariaat u ook een informatiepakket geven, zodat u het op uw gemak kunt lezen en invullen.