Vormelingen bezoeken zusters Moeder Teresa in Rotterdam

Zondag 11 november j.l. vertrokken we met de Vormelingen naar Rotterdam. Kwartiertje lopen van het station kwamen we aan bij de zusters van Moeder Teresa. Op het onopvallende pand tussen de huizen hing aan het raam een foto van Moeder Teresa. We herkenden aan haar habijt, dat de zuster die opendeed, een zuster van deze grote Heilige is.

Vijf keer per week, niet op donderdag en vrijdag, verzorgen de zusters twee maaltijden voor daklozen. Deze zondag startte de maaltijd op 15:00 uur en 16:00 uur. Onze groep werd in twee verdeeld, en per groep hielpen we met uitserveren. De zusters krijgen alles van de voorzienigheid, krijgen geen subsidie, maar leven helemaal van giften en ook de ingrediënten voor de maaltijden komen van diverse winkels die van alles overhebben, o.a. van een bakker uit de Lier, en van de voedselbank.

Aan het begin van de maaltijd ging een pater Dominicaan voor in gebed en zang en las voor uit het evangelie van die dag. Daarna volgde nog een korte uitleg. De daklozen kunnen het Onze Vader en Wees Gegroet meebidden, want deze staan met grote letters op posters aan de muur. Onwennig maken sommigen een kruisteken, anderen zijn het gewoon.

De zusters hebben geen internet, geen tv en krant, alleen een huistelefoon. De eerste groep eters bestond uit 42 personen. De mensen kregen stamppot, met broccoli en een stukje vlees en sla. Alles uitgeserveerd op een bord. De Vormelingen gaan langs met manden brood. Na afloop maaltijd gaan de zusters en Vormelingen nog langs met pakken yoghurt en stukken taart. Er is genoeg en de daklozen smullen er zichtbaar van. Voor velen de enige maaltijd van de dag. Daarna hielpen we met afwassen en opnieuw tafeldekken voor de tweede groep.

De andere groep blijft met een van de zusters boven, die ingaat op vragen van de Vormelingen. In de communiteit leven vijf zusters. Bovenin het pand is ook nog een opvang voor vijf vrouwen. Dit zijn vrouwen, die tijdelijk onderdak vinden bij de zusters. Het kunnen dakloze vrouwen, illegalen of slachtoffers van huiselijk geweld zijn. Zuster Petra werkt ook mee met evangeliseren in Rotterdam. Zo heeft zij een groep communicanten van Rotterdam Zuid onder haar hoede.

De Vormelingen vuren heel wat vragen op haar af. ‘Heeft u ook vakantie?’, ‘Hoe vaak ziet u uw familie?’, ‘Gaat u met badpak op het strand liggen?’ en ‘Heeft u een smartphone?’ ‘Slaapt u in uw habijt?’

De zuster wil heel graag vertellen over Jezus en Moeder Teresa, die duidelijk een groot voorbeeld voor haar is en die ze verschillende keren heeft ontmoet. Zo gebruikt zij voor catechese poppen en ander materiaal op schaal, bijvoorbeeld een rots waar Jezus in heeft gelegen na zijn dood, met twee Romeinse wachters ervoor. Een tiental schaapjes in een wei met de Goede herder. Zo legt zij aan de hand van poppen, de Vormelingen nog een paar bijbel verhalen uit. Aan het eind van de middag hebben we nog een kort gebed in de kapel van de communiteit. Het gebedsleven van de zusters is zeer intensief. Ze staan al op om 4:50 uur en komen diverse malen per dag bijeen voor gebed.

Vol met indrukken vertrekken we aan het eind van de dag weer met de metro naar Den Haag.

Vormselvoorbereiding 2019 van start gegaan

Na een kennismakingsbijeenkomst in oktober, waarbij  onder andere de vormselwerkmappen waren uitgedeeld en alvast inleidend over de zeven sacramenten was gesproken, kwam de enthousiaste groep nieuwe vormelingen op donderdagavond 8 november bijeen voor de eerste echte les.  Aan de hand van de methode ‘Licht op ons pad’ bereiden zij zich voor op het H. Vormsel dat ze in mei 2019 zullen ontvangen. De precieze datum is nog niet vastgesteld.

Het thema van de avond was: Bij Jezus horen. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: Waar hoor jij nu al bij. Henri hoort bij een orkest, waar hij viool speelt; Lieke bij de scouting; Patrick bij de Francois Vattelschool en bij zijn basketbalteam. En ook Simon hoort bij een orkest. Natuurlijk noemden de Vormelingen ook hun familie en vrienden als groepen waar zij graag bij horen.

Dat ergens bij horen niet alleen maar leuk is, kwam ook ter sprake. Het instuderen, op viool, van een nieuw stuk als je er geen zin in hebt bijvoorbeeld. Leandro heeft bij de honkbal wel eens moeite met uithoudingsvermogen. Lieke vindt omgang met familie gezellig, maar het is soms ook erg druk.

Dan lezen we het verhaal van het nachtelijke bezoek van Nikodemus aan Jezus, uit de bijbel voor. Nikodemus wilde graag bij Jezus horen, maar durfde daar niet goed voor uit te komen. Willen de Vormelingen ook bij Jezus horen? Of horen ze daar al bij? De jongeren gaven aan dat ze door de doop en Eerste Communie al deel uitmaken van de groep die bij Jezus hoort.

Als jij Nicodemus was, welke vraag zou jij aan Jezus stellen? Rutger zou vragen wat Jezus van de wereld vindt, als Hij er nu naar kijkt? Henri wilde de vraag stellen: Waarom mogen we wel dieren doden, als we niet mogen doden?

De bijeenkomst was heel snel voorbij gegaan. Het was gezellig en iedereen deed heel enthousiast mee. Zondag 11 november zien we elkaar weer, dan brengen we een bezoek aan de Zusters van Moeder Teresa in Rotterdam. De Vormelingen zullen daar assisteren bij het bereiden en vertrekken van de maaltijd voor daklozen.

Vormsel 2018!

Na een intensieve voorbereiding zijn op zondag 15 april 2018 de 12 jongeren gevormd door Bisschop J. van de Hende.  De Pastoor van Arskerk was mooi versierd en zat helemaal vol met familie en parochianen. De koorleden van Connection stonden klaar. Met brandende doopkaarsen kwamen de vormelingen in processie de kerk binnen.

Alle vormelingen hadden een taak tijdens de viering: Emma sprak het welkomstwoord, Larissa en Yannick lazen de lezingen, Ricardo vroeg namens alle vormelingen aan de Bisschop hen te vormen, de voorbeden werden door Johan, Rayli, Casper, Devona, Minou, Eline en Camila gelezen en het bedankje kwam van Robin. Tevens deed Wendy mee, die door Jos apart was voorbereidt.

De Bisschop had een mooie preek, waaruit bleek, dat iedereen wel eens bang is. Zelfs de leerlingen waren dat, maar zij kregen de kracht van de heilige Geest om toch hun geloof uit te dragen. En ook wij krijgen die kracht om in ons leven te getuigen van de liefde van Jezus.
Na de hernieuwing van de doopbeloften en handoplegging, zalfde de Bisschop plechtig alle vormelingen met chrisma en een heerlijke geur ging door de kerk.

Daarna ging de viering verder, maar we wensen jullie een mooie toekomst toe met de Goede Geest op jullie weg.