Op deze webpagina vindt u informatie over structurele kerkelijke activiteiten die voor uw gezin interessant kunnen zijn.  Speciale geplande jeugd- en gezinsactiviteiten zijn opgenomen in de agenda ‘Jeugd en jongeren’. Als u over deze speciale activiteiten graag per e-mailbericht op de hoogte wordt gebracht, stuurt u dan een e-mail aan diaken Jos van Adrichem (diaken.josvanadrichem@p4ev.nl). Per geplande jeugd-/gezinsactiviteit ontvangt u dan een uitnodiging en informatie per e-mailbericht.
Actuele berichten in relatie tot kerk en jeugd/gezin vindt u onder ‘meest recente berichten’ hiernaast.

Kinderen en vieringen op zondag

Kinderwoorddiensten

Een uur stil zitten bij mama en/of papa in de kerkbank mogen we niet van kinderen verwachten. Daarom verzorgen de verschillende geloofsgemeenschappen van onze parochie kinderwoorddiensten. De kinderen zijn dan (een gedeelte van) de viering bij één of meer begeleiders die een verhaal uit de Kinderbijbel vertellen en in relatie tot dat verhaal met de kinderen in gesprek gaan en een (creatieve) opdracht uitwerken.

Bij de volgende geloofsgemeenschappen worden op de aangegeven zondagen kinderwoorddiensten aangeboden:

Emmaus elke 2e en 4e zondag van de maand (10.00 uur)
Maria van Eik en Duinen elke 1e en 3e zondag van de maand (10.00 uur)
Titus Brandsma elke 2e zondag van de maand (10.30 uur)
Pastoor van Ars elke tweede zondag van de maand (10.30 uur, als Connection zingt)

Misdienaar worden

Als misdienaar doe je op een leuke, spannende en interessante manier actief mee aan de viering. Kinderen die hun eerste heilige communie hebben gedaan, kunnen daarvoor worden aangemeld bij de misdienaar-coördinator van de geloofsgemeenschap. Na een uitleg- en oefensessie kunnen ze al heel snel mee dienen.  De misdienaar-coördinatoren zijn:

Emmaus Bart van Leeuwen (bart_v_leeuwen@hotmail.com)
Maria van Eik en Duinen
Titus Brandsma Hari Anthony (prasana1096@gmail.com)
Pastoor van Ars Erik-Jan Mann

Meezingen in het kinderprojectkoor

Een aantal keer per jaar zingt het kinderprojectkoor tijdens een viering bij één van onze geloofsgemeenschappen. Van tevoren wordt een paar keer gerepeteerd. Als uw kind van zingen houdt en hier aan mee wil doen, geef dan uw
e-mailadres en de naam van uw kind door aan Marian Bosch (mgc_rekveldt@hotmail.com). Van haar ontvangt u steeds een mailbericht met informatie wanneer het kinderprojectkoor weer zal zingen.