Vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar (groep 4 van de basisschool) zijn kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de viering in de kerk waarin wij heilig brood met elkaar delen. In een serie bijeenkomsten leren we de kinderen over het leven van Jezus, bidden en zingen we met ze en maken we leuke opdrachten in het speciale werkboek. Zo bereiden we ze voor op deelname aan de heilige communie. Uw kind hoeft niet gedoopt te zijn om aan het project te kunnen deelnemen. Het kan in de loop van het communieproject het heilig doopsel ontvangen.

De voorbereiding op de eerste heilige communie vindt in principe bij elke geloofsgemeenschap van onze parochie plaats.
Wanneer een gemeenschap echter een te gering aantal aanmeldingen heeft, zal worden samengewerkt met één van de andere geloofsgemeenschappen.
De voorbereiding en de viering van de eerste heilige communie vinden dan bij één van beide geloofsgemeenschappen plaats.

De geplande data voor de vieringen van de eerste heilige communie zijn:

  • zondag 14 mei 2023, 10.30 uur – geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars,
  • zondag 21 mei 2023, 10.00 uur – geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen,
  • zondag 4 juni 2023, 10.00 uur   – geloofsgemeenschap Emmaus,
  • zondag 4 juni 2023, 10.30 uur   – geloofsgemeenschap Titus Brandsma.

Wanneer u uw dochter/zoon wilt laten deelnemen aan het eerste-communieproject, verzoeken wij u om haar/hem uiterlijk 31 december 2022 aan te melden. Dat kunt u doen met behulp van het digitaal aanmeldformulier onderaan deze webpagina.

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste ouderavond die in het teken staat van kennismaking en informatie over het project en de viering van de eerste heilige communie. Deze eerste ouderbijeenkomst vindt bij elke geloofsgmeenschap afzonderlijk plaats:

  • dinsdag 10 januari 2023      – geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen
  • woensdag 11 januar 2023   – geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars
  • donderdag 12 januari 2023 – geloofsgemeenschap Emmaus
  • dinsdag 17 januari 2023       – geloofsgemeenschap Titus Brandsma.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u bij de ouderbijeenkomsten aanwezig bent, verzoeken wij u de voor u van toepassing zijnde datum alvast in uw agenda te noteren. Op deze eerste ouderbijeenkomst ontvangt u een overzicht van belangrijke data voor het gehele traject van voorbereiding, viering en afronding van de eerste heilige communie.

Als uw kind mee gaat doen met de voorbereiding op haar/zijn eerste heilige communie, is het belangrijk dat zij/hij ook vertrouwd raakt met de zondagse liturgie en met de gemeenschap die in de kerk samenkomt. De werkgroep begeleidt uw kind bij de voorbereiding, maar deelname aan de heilige communie zal voor haar/hem pas echt gaan leven en betekenis krijgen wanneer u als gezin regelmatig aan de zondagsvieringen deelneemt. Bij de verschillende geloofsgemeenschappen vinden één of twee keer per maand vieringen met kinderwoorddienst plaats. Deze staan in het vieringenrooster op de parochie-website vermeld. Voor deze vieringen bent u in het bijzonder uitgenodigd.

Inschrijfformulier

Vul voor het aanmelden van uw kind dit online inschrijfformulier in.