Eerste Communicanten

In verband met de maatregelen in het kader van het COVID-19-virus zijn de in het voorjaar geplande eerste-communievieringen niet doorgegaan. Waarschijnlijk zullen deze vieringen dit najaar plaatsvinden. Zodra we vanuit het bisdom bericht ontvangen op welke wijze en onder welke voorwaarden de eerste heilige communievieringen kunnen plaatsvinden, zullen wij die inplannen en de ouders hierover per mail berichten.
De werkgroepen voorbereiding eerste heilige communie