Vormselproject binnenkort van start

Zit je in groep 7 of 8 en wil je wel wat meer over het geloof en de kerk weten, meld je dan aan voor het project ‘Vormselkracht’.  We komen in totaal tien keer bij elkaar om te spreken over het geloof en allerlei leuke opdrachten te doen die met geloof en kerk te maken hebben. Gaandeweg ontdek je wat in jouw leven het geloof in Jezus Christus voor je kan betekenen en wat het betekent om als christen te leven.  Tijdens het project maak je zelf de keuze om bij de kerk te willen horen en daar zo mogelijk ook je steentje aan bij te dragen. Deze keuze wordt bezegeld met het sacrament van het heilig vormsel. Tijdens een feestelijke eucharistieviering ontvang je dan een kruisje op je voorhoofd met heilige olie, chrisma genaamd. De bisschop van Rotterdam dient jou en alle anderen die daarvoor hebben gekozen, dit sacrament toe.  De heilige olie staat symbool voor de heilige Geest, de Helper die jou verschillende gaven schenkt om een actieve christen te kunnen zijn.
Wil je meer informatie over het vormselproject of je hiervoor aanmelden, neem dan contact op met Engeline van der Ark (engelinevdark@gmail.com).
Mogelijk heb jij of hebben je ouders een uitnodigingsbrief voor dit project via jouw school ontvangen, Voor de volledigheid is deze brief als pdf bijgevoegd. Uitnodigingsbrief Vormselproject 2018/19