Vormelingen maakten kerkentocht om zich voor te stellen

Op 8 november hebben de Vormelingen, die op 24 januari a.s. het Heilig Vormsel zullen ontvangen, zich voorgesteld in de vier geloofsgemeenschappen van onze parochie, de Vier Evangelisten. Met de bus werden de Vormelingen langs de kerklocaties gebracht. Bij de Emmaus en de Titus Brandsma kerk waren de Vormelingen, met hun fakkels, bij het begin van de viering aanwezig, bij de kerk van Maria van Eik en Duinen en de Pastoor van Ars kerk aan het einde van de viering.

Voor een impressie van deze tocht, zie de foto’s hieronder.

Gebed om de Heilige Geest:

Almachtige God, dank U wel dat U het licht van uw waarheid voor ons laat schijnen
en we uw evangelie mogen kennen. Open ons hart en verlicht ons verstand,
zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Vervul de Vormelingen met uw Heilige Geest,
zodat zij een licht zullen zijn op het levenspad. 
Dat vragen we u in Jezus’ naam.
Amen.

 

IMG_3714 IMG_3720IMG_3727IMG_3734 IMG_3736IMG_3717