Na de opening, waarbij we standaard een kaars aansteken en samen bidden, spraken we kort over de vorige bijeenkomst. Daarna deden we een spel waarbij de groep in vijf groepjes werd verdeeld. Deze groepjes verspreidden zich in de pastorie en hadden elk een smartphone bij zich. Via ‘whatsapp’ kregen ze drie vragen te beantwoorden en het groepje dat als eerste die drie vragen goed beantwoord had, was de winnaar. Het spel maakte duidelijk dat je zonder elkaar te zien wel met elkaar contact kunt hebben, en zo is dat ook in relatie tot God. Je ziet God niet, maar toch kun je goed contact met God hebben. We noemen dat bidden. Door het kruisteken ‘loggen’ we eigenlijk bij God in, want God is altijd online. Hij wil graag contact met jou en wacht geduIMG-20151008-WA0002ldig tot jij contact met Hem opneemt door middel van jouw gebed. We hadden een heel boeiend en mooi gesprek over bidden. Sommigen hadden al veel ervaring met bidden en toen zij daarover vertelden, luisterden de anderen met volle aandacht. Het was heel stil! Iedereen heeft in zijn werkboek opgeschreven wat bidden voor hem/haar betekent. Je kunt bidden met je eigen woorden, maar er zijn ook standaard gebeden. Voor ons zijn de meeste bekende het ‘Onze Vader’, waarmee we tot God bidden, en het ‘Wees gegroet’, waarmee we tot Maria bidden. Een veelvoud ‘Onze Vaders’ en ‘Wees gegroeten’ bidden we als we de rozenkrans bidden. De vormelingen kregen een korte uitleg en een flyer over het bidden van de rozenkrans. Een rozenkrans is een gebedssnoer, een hulpmiddel bij het bidden, en we hebben gezien dat meer religies gebruik maken van een gebedssnoer. Als laatste onderdeel van deze bijeenkomst, hebben we een eigen gebedssnoer gemaakt, één met tien verschillende kralen die elk symbool voor iets staan, zoals een kraal voor iemand die heel bijzonder voor je is, of een kraal van de liefde. Er is tijdens deze bijeenkomst heel hard en serieus gewerkt. We hadden mooie gesprekken en het was heel gezellig.  De dag daarna kregen we via ‘whatsapp’ berichtjes dat een aantal vormelingen de rozenkrans met veel plezier hadden gebeden.
Het huiswerk dat de vormelingen meekregen:
– invullen van het kaartje bij de tweede bijeenkomst
– schrijven van een mailbericht aan God. In dat bericht kun je alles schrijven wat je met God wil bespreken. Het is de bedoeling dat je het bericht de volgende keer in een gesloten envelop meebrengt. Tijdens de vormselviering worden deze berichten als voorbeden aangedragen, maar ook dan blijven de enveloppen gesloten. Niemand krijgt dus te horen of te lezen wat jij in je bericht aan God hebt geschreven. De envelop met het bericht krijg je na je vormsel weer terug.