IMG_3653

Woensdagavond 23 september kwamen de Vormelingen voor het eerst, na de vakantie, weer bij elkaar. Na aan elkaar te zijn voorgesteld legde Engeline in het kort uit wat de bedoeling was van deze avond. Waarna de boeken, In Vuur en Vlam, een missionair Vormselproject, zijn uitgedeeld.

Bij het Heilige Vormsel zullen de Vormelingen, door zalving en handoplegging, de Heilige Geest ontvangen. Vivian tekende een weg op de flap-over. Deze weg stelt ons leven, van geboorte tot dood, voor. Wat maken we allemaal mee onderweg? Geboorte, school, studie, werk, ziekte, ontmoetingen enz. De sacramenten bekrachtigen de belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Doop, Heilige Communie, Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving, Boete en Verzoening, en de Wijding tot priester of diaken.

Hierna gingen de Vormelingen in groepjes uit elkaar met kaarten waarop dilemma’s stonden. Spontaan kiezen tussen bijvoorbeeld Ajax of Feijenoord, sms of facebook, familie of vrienden, was niet altijd even makkelijk. Zo werd duidelijk dat we soms moeten kiezen tussen twee dingen. De Heilige Geest is onze Helper, die helpt te kiezen in een dilemma.

IMG_3664
 IMG_3666IMG_3657