Een heel goed begin

Op zondag 1 maart is de M25-groep van onze parochie van start gegaan met een bijeenkomst op onze thuisbasis, de zolder van de Titus Brandsma. We hadden vooraf diverse jongeren, waaronder de vormelingen, uitgenodigd en gevraagd voor onze M25-groep een logo te ontwerpen en bij de eerste bijeenkomst mee te nemen. Er waren verschillende mooie voorstellen en de jongeren die op 1 maartjurering logos aanwezig waren, hebben uit de ontwerpen het winnende logo gekozen. Zij kozen vrij unaniem voor het ontwerp van Linnet Veltman. Vooraf hadden we voor het winnende logo een prijs uitgeloofd. Linnet kreeg daarom een dikke tablet chocolade met een hamer om de reep in stukken te krijgen. Deze eerste bijeenkomst was Shirleni Blanken onze gast. Shirleni is voor de M25 groepen in Den Haag een soort bemiddelaar tussen het aanbod van activiteiten en de M25 jongeren die deze uitvoeren. Samen met haar hebben we gewinnaar-logobrainstormd wat voor soort activiteiten we de komende tijd zouden kunnen en willen doen. Er waren leuke ideeën, zoals een middagje verzorgen van manicure- en/of schoonheidsbehandelingen voor ouderen in een verzorgingshuis en het bakken van cupcakes en verkopen voor een goed doel. Shirleni heeft alle ideeën opgeschreven en gaat kijken of en hoe we ze kunnen gaan uitvoeren. Na de brainstormsessie hebben we mooie Paaskaarten gemaakt om aan gevangenen te geven.