Emmaus Werkveld Liturgie

emmauswerkveldliturgieDe leden van de pastoraatgroep dragen verantwoordelijkheid voor het ‘goed’ functioneren van de geloofsgemeenschap. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor liturgie zijn dat Peter The en Maria Bleumer.

Om te kunnen “vieren” in de kerk moeten er eerst heel wat zaken geregeld worden. Allereerst moet natuurlijk de kerk ’in orde’ worden gemaakt:

  • De bloemengroep zorgt voor de bloemstukken in de kerk en in de kapel. Zij zorgt voor de inkoop en vooral ook de verzorging. Pasen is altijd een hoogtepunt met een bloemenhulde in de kerk maar ook bij de kruisweg buiten op het kerkplein.
  • De kerk wordt schoongemaakt door een grote groep vrijwilligers: stofzuigen en dweilen, de ramen zemen, het koper poetsen etc.
  • De beheercommissie zorgt voor “de versieringen in de kerk. Vooral met hoogfeesten hebben zij het extra druk: de kerstbomen en de prachtige stal moeten neergezet worden; de krans, het kruis, extra kandelaars, iconen en nog veel meer. Buiten worden bij Hoogfeesten de vlaggen in de vlaggenhouders geplaatst wat een feestelijk gezicht is op het kerkplein.
  • De kosters zorgen voor de rest: zij zorgen dat de deuren zijn ontsloten, de boekjes klaar liggen, de kaarsen branden; zij maken het altaar gereed ,zorgen voor het licht, het geluid, de wierook en zijn verantwoordelijk voor de collecte. Zij zijn kortom de gastheren/vrouwen van onze geloofsgemeenschap.
  • Tijdens de viering hebben, naast de voorganger, ook het koor, de lector en de misdienaars een belangrijke taak. In ’de orde van dienst’ zijn al deze onderdelen op schrift vastgelegd.

Tot slot: om hoogfeesten en bijzondere vieringen goed voor te bereiden in samenspraak met de voorganger en het koor, beschikken we over een werkgroep liturgie. Speciaal wordt gelet bij het vormgeven van zo’n viering op het zintuiglijk geloven: geloven met al je zintuigen: het zien, het horen, het ruiken en het voelen…

Heel boeiend om mee te werken aan de totstandkoming van zo’n viering. Wij kunnen in de werkgroep liturgie best nog een aantal enthousiaste vrijwilligers gebruiken die willen meedenken over de inhoud van de vieringen. Lijkt dit u iets? Bezoek eens een keer een bijeenkomst van de werkgroep liturgie. Het is een boeiende materie waar we over praten en we willen graag ook in de toekomst goede en afwisselende vieringen blijven verzorgen!