Emmaus Werkveld Diaconie

De leden van de pastoraatgroep dragen verantwoordelijkheid voor het ‘goed’ functioneren van de geloofsgemeenschap. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor diaconie zijn dat Gerda Bronsteijn en Joke Borsboom.

Diaconie kunnen we omschrijven als “ het dienen van de medemensen op een manier zoals Jezus het ons heeft voorgedaan”. Het diaconaal handelen is niet alleen gericht op medemensen van de eigen geloofsgemeenschap. Tot het zorgen voor de naaste hoort ook de zorg voor degene die niet tot de geloofsgenoten behoort, zoals de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) ons leert.

Onze werkgroep diaconie probeert op tal van terreinen zorg te hebben voor elkaar. Het varieert van noodhulp van duurzame levensmiddelen aan mensen in onze wijken die dit nodig hebben, een bezoek aan iemand die door ziekte of ouderdom de deur niet meer uit kan, tot financiёle hulp aan onze naasten in de Derde Wereld.

Er worden tal van activiteiten door deze werkgroep georganiseerd waar u vast wel van gehoord heeft. Een greep hieruit:

  • Kerstactie. In samenwerking met onze jongeren kerststukjes maken en die bezorgen aan nabestaanden in onze parochie. Er worden kerstpakketten bezorgd bij mensen van wie we weten dat ze er behoefte aan hebben.
  • Het spreekuur. Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur kunnen mensen hulp, raad en begeleiding krijgen in moeilijke situaties. De hulp bestaat o.a. uit : budget- begeleiding, verwijzen naar instanties en hulp bij het zoeken naar eigen oplossingen.
  • Kaartenactie. Er worden kaarten gestuurd naar die mensen die door ziekte of door verlies van een dierbare een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Wijkcontactwerk. Via contacten met de wijkcentra proberen we als parochie in contact te komen met de andere bewoners in de wijken van onze parochie.
  • Paasactie. In het weekend van Palmpasen brengen mensen fruit mee. Hiervan worden fruitdoosjes samengesteld die bij zieke mensen bezorgd worden.
  • Geloofs- en ontmoetingsdag. Eens per jaar wordt deze bijzondere dag georganiseerd voor geloofsgenoten uit geheel Den Haag.
  • Regelmatig wordt op zondag na de viering een ontmoetingsmiddag (soos) georganiseerd, vaak ook met medewerking van onze jongerengroep (jong voor oud)

Het is fijn om te weten dat onze werkgroep diaconie bestaat uit veel gemotiveerde en enthousiaste parochianen. Anders waren deze activiteiten niet allemaal mogelijk geweest. Maar we kunnen nog altijd hulp gebruiken! Vooral voor het bezorgwerk (brieven en kaarten) en het bezoeken van onze (zieke en/of eenzame) mede parochianen kunnen we nog hulp gebruiken. Dus als u nog wat tijd overhebt en u vindt deze activiteiten net als ons heel belangrijk, neem dan contact op met Gerda Bronsteijn (tel. 3663210) of Anja de Bruijn (tel. 3678818)