Werkgroep K&S

Werkgroep K&S

Werkgroep Kerk & Samenleving en haar diaconale missie
Diaconie, een Bijbels begrip,  het  betekent  zorg hebben voor elkaar en niet alleen binnen de grenzen van je eigen wijkkerk of parochie.
De mensen van de werkgroep Kerk & Samenleving willen er, vanuit zorg hebben voor elkaar,  zijn voor onze medemensen. Er zijn waar nood is, maar ook gezellige dingen doen met en voor elkaar.
Onze samenleving vraagt veel aandacht veraf en dichtbij, niet alleen binnen onze parochiegrenzen maar ook daar buiten.
De nood is groot en soms heel dichtbij, zonder dat wij dat weten.  Bij jou in de straat, misschien je buren, mensen die eenzaam zijn of ziek. Erger nog mensen die nauwelijks te eten hebben.

 

Wat kunnen wij vanuit Kerk & Samenleving doen?
– Meeleven met onze medemens,
–  een luisterend oor zijn,
– een arm om iemand heen slaan
– bijstaan met materiële hulp: het verstrekken van voedselpakketten en kleding.
– verzorgen van themavieringen
– ontmoetingsmiddagen met lunch