top of page

Emmaus

Adres

Leyweg 930
2545 GV Den Haag

Contact

070 – 3665562
emmaus@p4ev.nl

Openingstijden

do & vr

10:00 – 13:00 uur

Kerngroep

Gerda Bronsteijn, Anja de Bruin,
Bart van Leeuwen, Hans Moot, Peter The, Marijke van Winden

De Levensboom

In 1965 ontwierp Eugène Jan Laudy (1921 – 1995) de Levensboom. Door het plaatsen van meer dan een half miljoen steentjes gaf het Atelier Flos uit Heerlen vorm aan het prachtige mozaïek. Het is een gaffelvormige boom met respectievelijk vier, vijf en drie vruchten in de vorm van hosties met kruis. Bovenin het Lam Gods.

IMG_0207.jpg

Sacramentskapel

Grenzend aan de sacristie is de sacramentskapel. Het tabernakel is uitgevoerd door de Gebroeders Van Roosmalen in 1958 in brons met email cloisonné. Op de linkerdeur staat een uit as verrijzende phoenix en op de rechterdeur het Lam Gods met kruisvaan, staande op het Boek met de zeven Zegels.

IMG_0192.jpg

De glas-in-lood-
ramen

De glas-in-loodramen zijn ook ontworpen door Eugène Laudy, en zijn met een lengte van 40 meter bij 8 meter hoge ramen de grootste aaneengesloten glas-in-loodramen in Nederland. Op het raam boven de dagkapel wordt een gedeelte van de litanie van Maria uitgebeeld. Op het raam boven het altaar wordt de Lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven afgebeeld.

IMG_0189.jpg

Beelden Vier 
Evangelisten

Bij de in- en uitgang van onze Emmauskerk ziet u afbeeldingen van de Vier Evangelisten. Een evangelist is een schrijver van een evangelie. In de beeldende kunst worden deze vier evangelisten sinds de vierde eeuw niet alleen afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, maar ook als symboolgestalten: Matteüs wordt als een mens weergegeven, Marcus als een leeuw, Lucas als een stier en de apostel Johannes als een adelaar.

beeld evangelisten.jpg

Voor meer informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw en alle kunst van o.m. Eugène Laudy kunt u het PDF-bestand downloaden en lezen.

IMG_0225 (1).jpg

't Winkeltje

Inmiddels is iedere parochiaan bekend met ’t Winkeltje met religieuze artikelen op de locatie Emmaus aan de Leyweg 930. Het blijkt dat veel mensen buiten onze wijk en parochie de weg naar ’t Winkeltje gevonden hebben.

’t Winkeltje voorziet in een groeiende behoefte naar zintuiglijk geloven, waar gebruik gemaakt wordt van symbolen en rituelen; wierook branden, een kaarsje aansteken bij een beeldje of schilderij van Moeder Gods. In ’t Winkeltje is een ruime sortering van religieuze artikelen: rozenkransen, devotiekaarsen, heiligenbeelden, kruizen, pixus- en pillendoosjes, kaarsen ter gelegenheid voor de 1e H. Communie en H. Vormsel, wierookstokjes, wierookkorrels, wierookvaatjes, Fair Trade producten, Gerardus kalender, bidprentjes, boeken, medaillons, kortom teveel om op te noemen.

Kom zelf eens kijken in ’t Winkeltje.  We zijn open na afloop van elke viering op de woensdag, zaterdag en zondag, en op dinsdag tijdens de kerkopenstelling. U bent van harte welkom!

bottom of page