Sacrementskapel

Sacramentskapel

IMG_1662Grenzend aan de sacristie is de sacramentkapel. Het tabernakel is uitgevoerd door de Gebr. Van Roosmalen in 1958 in brons met email cloisonné. Op de linkerdeur een uit de as verrijzende phoenix en op de rechterdeur het Lam Gods met kruisvaan, staande op het Boek met de zeven Zegels.

Phoenix: Een vogel die zichzelf op een bed van welriekende kruiden verbrandt en na drie dagen verjongd uit de as opstaat is een zinnebeeld van de dood en de verrijzenis. In de vroegchristelijke kunst is de feniks het symbool van de onsterfelijkheid en de herrijzenis in het algemeen, maar daarnaast in het bijzonder van Christus.

Lam Gods: Het voornaamste dierensymbool van Christus is ongetwijfeld het lam. De profeten zagen de Messias als het Lam dat ter slachtbank geleid wordt. (Jes. 53, 7 en Jer. 11,19) Het was evenwel het woord van Johannes de Doper: "Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt" (Joh. 1,29), dat de voornaamste aanleiding vormde tot de algemene verspreiding van dit symbool.