Reliek Heilige pater Eymard

ScrhijnEmayrIMG_3463

Pierre Julien Eymard werd inEymardIMG_3455 1811 te La Mure bij Grenoble geboren. Hij werd in 1834 tot priester gewijd. Op grond van openbaringen tot stichter van een Eucharistische Orde
geroepen te zijn, stichtte hij in 1857 de Congregatie van Priesters van het Allerheiligst Sacrament, waaraan hij tot zijn overlijden – 1 augustus 1868 — als algemeen overste verbonden bleef.

Het leven van pater Eymard geeft een voortdurende zware strijd te zien. Zijn diep geloof en groot idealisme tekenen zich hierin scherp af tegen de felle achtergrond van lijden en tegenspoed. Het is het leven van een man die weet wat hij wil en die vecht voor zijn idealen. Vooral één ideaal heeft hem steeds voor ogen gestaan, waarvoor hij tot aan zijn dood gestreden heeft: ‘Ik zou de wereld willen omspannen met een netwerk van Eucharistisch vuur’. De verwezenlijking van dit ideaal is een streven waaraan hij zich totaal gegeven heeft

 

Op 22 juli 1925 werd hij zalig verklaard en in 1962 op 9 december werd pater Eymard door paus Johannes XXIII heilig verklaard. Feestdag 2 augustus.
De reliekschrijn is geplaatst in een voormalig tabernakel, geflankeerd door altaarkandelaars. Hier staan ook de oude godslamp en kruisbeeld uit de kerk van Moerwijk. Dit alles is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit het atelier van J. W. Noyons te Utrecht.