De Kerktoren

De KerktorenIMG_3188, kerktorentorennacht van de kerk is een marktant en herkenbaar punt in de wijk, ook 's nachts, wanneer het donker is, is de toren goed zichtbaar door de fraaie verlichting. 

De klokkentoren is ca.35 m hoog. In de toren hangen twee klokken van respectievelijk 280 en 430 kg.  De klokken, St.Franciscus en St. Quirina, zijn de voornamen van de familie Gerritsen. Zij zijn gekozen uit erkentelijkheid voor de financiële ondersteuning die zij hebben gegeven aan de orde van de paters en voor de aanschaf van de klokken.

 

 

Het Kerkplein

Het Kerkplein is in de loop van 2011 grondig heringericht. Er is rondom een nieuw hekwerk geplaatst en het kerkplein is autovrij gemaakt. In het pastoraal beleidsplan staat dat onze Parochie de Vier Evangelisten zintuiglijk wil geloven. De fontein is een onderdeel hiervan. Deze bron symoliseert het ontstaan van leven. Al het leven op onze aarde is ontstaan dankzij water.

Terracotta staties

De terracotta kruiswegstaties uit dIMG_3184, StatiewandWe Moerwijkkerk vormen een kunstwerk uit 1958 en horen thuis in onze parochiegemeenschap. Ook deze kunstvorm is een uiting van zintuiglijk geloven.

De plaatsing van het hekwerk, de fontein en de kruiswegstaties zijn tot stand gekomen dankzij bijragen van parochianen.
De herinrichting van het kerkplein is vrijwel klaar, maar er zijn uiteraard nog wel wensen. Zo wordt gedacht aan het plaatsten van bankjes en ingepaste luidsprekers waaruit zachtjes religieus achtergrondmuziek klinkt. En ziet u uzelf al zitten op een bankje waar u, met op de achtergrond de klanken van het Ave Maria, tot rust komt?

Wellicht wilt u ook een financiele bijdrage leveren aan het kerkplein of het in stand houden van het monumentale kerkgebouw. U kunt uw gifen storten op NL54INGB0000558447 Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus onder vermelding van 'kerkplein' of ' kerkgebouw'.