Disclaimer

De website van de parochie de Vier Evangelisten is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website van de parochie de Vier Evangelisten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website van de parochie de Vier Evangelisten informeert de bezoeker uitsluitend over de kerkdiensten, locaties, pastores, activiteiten e.d. van de parochie. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke afkomstig is van de website van de parochie de Vier Evangelisten en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe aan de Parochie de Vier EvangelistenĀ of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Voor zover auteursrecht of beeldrecht niet is vermeld zijn in ieder geval inspanningen gedaan om de rechthebbenden te achterhalen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de parochie de Vier Evangelisten.