Parochiële Caritasinstelling

We leven in een complexe wereld. Dagelijks zien we op televisie de beelden van vluchtelingen op bootjes in de Middellandse zee, mensen die tientallen, zo niet honderden kilometers te voet hebben afgelegd, mensen die huis en haard hebben verlaten door oorlog en ellende met de hoop het vaste land van Europa te bereiken en er een veilige plek te kunnen vinden om een bestaan op te kunnen bouwen. Deze beelden raken mij. Het maakt mij er van bewust hoe goed velen van ons het hier hebben en dat wij hen die het om wat voor redenen dan ook niet getroffen hebben, moeten helpen. Of zij nu van ver komen, of zij die ons nabij zijn, net zoals de Heilige Sint Maarten deed, die een deel van zijn mantel gaf aan een arme bedelaar.

Dit is het werk dat de PCI doet. Mensen helpen die in nood verkeren. Hiervoor hebben wij echter wel financiële middelen nodig. Hiervoor doen wij graag een beroep op u. Met uw hulp kunnen wij mensen die in nood verkeren ondersteunen.

U kunt uw donatie doen in het offerblok bij St. Antonius achterin de kerk van Maria van Eik en Duinen of overmaken op onze girorekening NL57 INGB 0000519205 t.n.v. PCI de vier evangelisten. Indien u een beroep wilt doen op de PCI, dan kunt u contact opnemen met pci@rkparochiedevierevangelisten.nl.

Uw verzoek zal door ons vertrouwelijk worden behandeld.

De afgelopen maanden hebben de PCI-en van de voormalige parochies Maria van Eik en Duinen en de Titus Brandsma, hard gewerkt om te fuseren tot één PCI voor onze parochie, namelijk PCI de Vier Evangelisten. Op de valreep van het jaar hebben wij het decreet van de bisschop ontvangen, waarmee de fusie een feit is.

Ons rekeningnummer zal ongewijzigd blijven, de tenaamstelling kan nu spoedig worden aangepast.

Met vriendelijke groeten, Namens de PCI,

Judith van Dijk voorzitter