Informatiepunt Sociale Voorzieningen

Binnen onze parochie ontmoeten we met enige regelmaat parochianen en andere bezoekers van onze kerken die met vragen lopen over uitkeringen, toeslagen en andere ‘sociale voorzieningen’, of bijvoorbeeld over huurkwesties en juridische zaken. Hoewel we de vragen en problemen over het algemeen niet kunnen oplossen, doet ons geloof in Christus een appèl op ons om deze mensen niet in de kou te laten staan en te helpen de juiste weg te vinden in het bos van gemeentelijke en andere organisaties. Het verheugt mij u te kunnen mededelen dat een parochiaan, de heer Frits Claus, heeft aangeboden om binnen onze parochie invulling te geven aan een informatiepunt voor mensen met dergelijke vragen. Frits heeft de nodige jaren gewerkt bij verschillende overheidsorganisaties, onder ander op het terrein van sociale zaken.

Misschien loopt u met vragen of problemen op sociaal-maatschappelijk gebied of kent u mensen met dergelijke problemen. Vanaf zaterdag 16 mei 2015 kunt u terecht bij ons informatiepunt.  Het is één keer per veertien dagen geopend in de Emmauskerk, steeds van 10:30 tot 12:30 uur. Hieronder vindt u het rooster voor de komende drie maanden. Het actuele rooster zal steeds in Spirit en op de website worden gepubliceerd.

U kunt zonder afspraak komen, wordt ‘op volgorde’ te woord gestaan en zo mogelijk ter plekke van advies en/of informatie voorzien. Bij lastige vragen of gecompliceerde problemen is het prettig als u vooraf contact opneemt met het secretariaat van de Emmauskerk. Na overleg met Frits wordt u dan teruggebeld om te bespreken of het probleem tijdens de openingstijd kan worden besproken of dat er een afspraak voor een ander moment wordt gemaakt. Er kan dan even apart de tijd worden genomen om te kijken wat er precies speelt en wat het informatiepunt daarin voor u kan betekenen.

Het informatiepunt is geen maatschappelijk werk, geen gratis advocaat, houdt zich nadrukkelijk niet bezig met medische zaken en verleent ook geen financiële steun. Het informatiepunt is er om u te ondersteunen met informatie en advies. Het kan u helpen met contacten met overheidsorganisaties, een woningbouwvereniging, het invullen van formulieren,  het aantekenen van bezwaar en beroep en dergelijke. Er is een (eenvoudige) computer met internetaansluiting aanwezig, die u zo nodig kunt gebruiken om bijvoorbeeld gegevens door te geven aan het UWV.

Tot slot, misschien ten overvloede, ook mensen die geen parochiaan zijn, kunnen bij het informatiepunt aankloppen. We zijn immers niet geroepen om enkel mede-parochianen en medechristenen te helpen, maar alle mensen van goede wil.

Het informatiepunt ‘sociale voorzieningen’ heeft een ‘inloopspreekuur’ van 10:30 tot 12:30 op de volgende data:
zaterdag 16 mei
zaterdag 30 mei
zaterdag 6 juni
zaterdag 20 juni
zaterdag 4 juli
zaterdag 18 juli
zaterdag 1 augustus.

Het informatiepunt is er om u te helpen, en gaat graag uiterst zorgvuldig om met uw privacy.
Wij hopen dat u ook begrijpt, dat het informatiecentrum is bemenst door een vrijwilliger
die -helaas – twee handen en één hoofd heeft en dus niet onbeperkt de tijd voor u heeft.
Vandaar het uitgangspunt ‘wat u zelf kan doen, dat doen wij niet’. Maar waar u niet uitkomt,
daar zullen wij alles doen om u te helpen. Voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.