Parochie de Vier Evangelisten en het coronavirus

Vieringen

Naar aanleiding van de aanscherping van de coronamaatregelen in de samenleving, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek weer in te voeren, en een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk verplicht te stellen. Daarnaast moet de kerk voldoende geventileerd worden, ook tijdens de vieringen. U mag ervan uitgaan dat vrijwilligers bij onze vier geloofsgemeenschappen daar zorg voor dragen. Vooraf aanmelden en registeren is voor geen enkele viering meer nodig. Als u de kerk bezoekt, hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Wel wordt u uitdrukkelijk gevraagd om, bij het kiezen van een plaats en bij het lopen door de kerk, anderhalve meter afstand te bewaren tot elkaar en een mondkapje te dragen. Ook doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid voor het toepassen van de afgesproken basis-hygiënemaatregelen: handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven en testen bij klachten die kunnen wijzen op corona.

Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. De vredeswens blijven we elkaar geven met een gebaar op afstand. Er worden geen handen geschud. Ook worden geen collectemandjes aan elkaar doorgegeven en de wijwaterbakjes blijven nog leeg.
De communie zal weer met de hand (vooraf gereinigd) worden uitgereikt. Wel zal daarbij nog steeds het hoestscherm of een gelaatsscherm c.q. mondkapje door de voorganger/assistent worden gebruikt. De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale (schone witte zakdoek).

De live stream van de eucharistieviering op zondagochtend in de Emmaus, en andere bijzondere vieringen, blijven nog. Kunt u niet naar de kerk komen en heeft u een computer en internet, vier deze vieringen dan mee via het YouTube kanaal en de Live pagina.

Nieuwsbrieven

Eén keer per maand zal er een parochiebrede nieuwsbrief verschijnen.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen plaatsvinden, onder dezelfde voorwaarden als de vieringen.

Kerkbijdrage

Hoewel er in deze crisistijd belangrijkere dingen zijn dan de kerkelijke financiën, is het wel goed om ons te realiseren dat door het vervallen van de publieke vieringen er geen collectegelden binnenkwamen, terwijl de kosten nauwelijks minder zijn.

Materiële en/of andere nood

De gemeente Den Haag heeft één telefoonnummer beschikbaar gesteld, speciaal bedoeld voor kwetsbare inwoners die door corona in de knel komen. Voor welke (hulp)vraag ook, neem contact op met telefoonnummer (070) 205 30 03.
Als u een materiële/financiële nood heeft, waar andere instanties u niet (snel genoeg) mee kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met onze Parochiële Caritas Instelling (PCI), via pci@p4ev.nl, of telefonisch bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). U kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en vragen of iemand van de PCI u terug kan bellen.

Meer informatie