Parochie de Vier Evangelisten en het coronavirus

Vieringen

Bij vieringen mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn. Voor de vieringen op zaterdag en zondag is het daarom om te reserveren. De vieringen op doordeweekse dagen
kunnen zonder reservering worden bezocht, omdat het aantal mensen dat doorgaans naar deze vieringen komt, ruim onder het aantal beschikbare zitplaatsen ligt. Vergewist u zich in alle gevallen ervan dat u geen gezondheidsklachten heeft, die in de media als symptomen van een mogelijke coronabesmetting worden aangemerkt: koorts, hoesten, snotteren en niezen.
Mocht u deze wel hebben, dan verzoeken wij u dringend om thuis te blijven. Een mondkapje is verplicht.

Zie verdere info op de vieringen pagina.

Nieuwsbrieven

Eén keer per maand zal er een parochiebrede nieuwsbrief verschijnen.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen plaatsvinden, maar met een zeer beperkt aantal aanwezige nabestaanden. Hierin volgt de kerk strikt het beleid dat door de overheid wordt bepaald.

Ziekencommunie en ziekenzalving/-zegening

Gezien het dringend advies om niet bij mensen op bezoek te gaan, is het momenteel helaas niet mogelijk om thuis de heilige communie te ontvangen. Bij een dringend verzoek om een ziekenzalving of -zegening zal een lid van het pastoraal team deze toedienen, mits de geldende voorzorgsmaatregelen strikt (kunnen) worden toegepast.

Overige activiteiten in de parochie

De overige activteiten gaan alleen door indien er rekening gehouden kan worden met de 1,5 meter regels, houd u daarom de agenda en nieuwsbrieven in de gaten voor aankondigingen van deze activiteiten.

Hulpvraag en -aanbod

Noodhulp

Als u tijdens de kerkopenstelling voor persoonlijk gebed naar de kerk komt, zou het heel fijn zijn als u ten behoeve van de noodhulp van de parochie één of meer houdbare levensmiddelen (blik met soep, vlees, groenten of fruit, pak pasta of rijst, pastasaus, pak crackers of koeken, e.d.) meebrengt. Juist in deze corona-crisistijd willen en kunnen we op die manier als gemeenschap toch iets voor de meest kwetsbaren in Den Haag Zuid betekenen. Met vrijwilligers van de noodhulp zullen we in de week voor Pasen een pakketje levensmiddelen bezorgen bij de bij ons bekende mensen/gezinnen die dat het meest nodig hebben.

Kerkbijdrage

Hoewel er in deze crisistijd belangrijkere dingen zijn dan de kerkelijke financiën, is het wel goed om ons te realiseren dat door het vervallen van de publieke vieringen er geen collectegelden binnenkomen, terwijl de kosten nauwelijks minder zijn.

Materiële en/of andere nood

De gemeente Den Haag heeft één telefoonnummer beschikbaar gesteld, speciaal bedoeld voor kwetsbare inwoners die door corona in de knel komen. Voor welke (hulp)vraag ook, neem contact op met telefoonnummer (070) 205 30 03.
Als u een materiële/financiële nood heeft, waar andere instanties u niet (snel genoeg) mee kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met onze Parochiële Caritas Instelling (PCI), via pci@p4ev.nl, of telefonisch bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). U kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en vragen of iemand van de PCI u terug kan bellen.

Betrokken op elkaar, zij het op afstand

Aangezien we elkaar, door het ontbreken van de publieke vieringen, een tijdje niet of nauwelijks ontmoeten, en we op advies van de overheid zo veel mogelijk thuis moeten blijven, zijn vele parochianen, misschien ook u, de komende tijd vooral op zichzelf aangewezen. Voor sommigen is dat geen probleem, maar voor anderen kunnen gevoelens van eenzaamheid en reddeloosheid (steeds meer) parten gaan spelen. Soms biedt ons geloof, het vertrouwen dat onze Heer ons ook, of misschien wel juist, in deze crisistijd nabij wil zijn, al een hele troost en steun. Maar soms is er een sterke behoefte aan een gesprek om even het hart te luchten en woorden van bemoediging te horen. Als dat voor u geldt, wilt u dat dan alstublieft laten weten door een berichtje aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of het centraal parochiesecretariaat. Ook als u tegen andere problemen aanloopt, waarvoor u op dat moment niet weet wie u daarbij zou kunnen helpen, laat het alstublieft weten. Als mensen van één parochie zijn wij er om elkaar te helpen, en dat doen we dan ook, al is het op afstand.

Op elkaar betrokken en met elkaar verbonden zijn we natuurlijk ook door middel van het gebed. Laten wij bidden voor elkaar en tezamen voor anderen, de door het corona-virus getroffenen, diegenen die aan het virus overleden zijn, de nabestaanden en ook degenen die zich onophoudelijk inzetten in de zorg en voor het beteugelen van
de pandemie.

Meer informatie