Parochie de Vier Evangelisten en het coronavirus

Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Vieringen

Naast het vervallen van de verplichte anderhalve meter afstand en van het advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsing, vervallen ook de beperkende maatregelen bij het ontvangen van de heilige communie. De gelovigen hoeven de handen niet meer te desinfecteren en ook het ‘kuchscherm’ is niet meer nodig. De voorganger reinigt of desinfecteert wel zijn handen vóór het uitreiken van de communie.
De regels ter vermijding van handcontact blijven wel gehandhaafd: gelovigen geven elkaar geen hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, en niet komen met verkoudheidsklachten.

De live stream van de eucharistieviering op zondagochtend in de Emmaus, en andere bijzondere vieringen, blijven nog. Kunt u niet naar de kerk komen en heeft u een computer en internet, vier deze vieringen dan mee via het YouTube kanaal en de Live pagina.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen plaatsvinden, onder dezelfde voorwaarden als de vieringen.

Kerkbijdrage

Hoewel er in deze crisistijd belangrijkere dingen zijn dan de kerkelijke financiën, is het wel goed om ons te realiseren dat door het vervallen van de publieke vieringen er geen collectegelden binnenkwamen, terwijl de kosten nauwelijks minder zijn.

Materiële en/of andere nood

De gemeente Den Haag heeft één telefoonnummer beschikbaar gesteld, speciaal bedoeld voor kwetsbare inwoners die door corona in de knel komen. Voor welke (hulp)vraag ook, neem contact op met telefoonnummer (070) 205 30 03.
Als u een materiële/financiële nood heeft, waar andere instanties u niet (snel genoeg) mee kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met onze Parochiële Caritas Instelling (PCI), via pci@p4ev.nl, of telefonisch bij het centraal parochiesecretariaat (070 3080414). U kunt daar uw telefoonnummer achterlaten en vragen of iemand van de PCI u terug kan bellen.

Meer informatie