Geloofsgemeenschappen

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
Leyweg 930
2545 GV  Den Haag
070-366 55 62
06-42 64 00 45
emmaus@p4ev.nl
Loosduinse Hoofdstraat 6
2552 AJ  Den Haag
070-397 94 13
mariavaneikenduinen@p4ev.nl
Aaltje Noordewierstraat 4
2551 GA  Den Haag
070-325 72 69
pastoorvanars@p4ev.nl
Kamperfoeliestraat 279
2563 KH  Den Haag
070-325 56 75
titusbrandsma@p4ev.nl
Secretariaat open
do, vr 9.30 u-12.00 u
Secretariaat open
ma, di, wo, do, vr 9.30 u-12.30 u
Bereikbaarheid
ma, di, wo do, vr 9.00 u-12.00 u
Secretariaat open
ma, wo, vr 9.00 u-12.00 u

Centraal parochie secretariaat

R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Leyweg 930
2545 GV  Den Haag
070-308 04 14
06-41 82 22 25
cps@p4ev.nl
Secretariaat open
ma, di, wo, do 9.00 u-12.00 u

Website

Mocht u vragen hebben over de website, kunt u deze mailen naar de webredactie@p4ev.nl.

Bestuur

Het bestuur van de parochie is te bereiken via het Centraal Parochie Secretariaat.

 

Bankgegevens

Algemeen rekeningnummer: NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten.

Emmaus Maria van Eik en Duinen Pastoor van Ars Titus Brandsma
NL54 INGB 0000 5584 47
t.n.v. Parochie Vier Evangelisten wijkkerk Emmaus
NL90 INGB 0000 1148 00
t.n.v. Parochie Maria van Eik
en Duinen
NL58 INGB 0002 3957 49
t.n.v. penningmeester H. Pastoor van Ars
NL83 INGB 0003 2598 60
t.n.v. Kerkbijdrage Titus Brandsma Parochie
NL57 INGB 0000 5192 05
t.n.v. PCI
NL47 INGB 0000 5150 20
t.n.v. Parochieel Solidariteits Centrum (PCI)

ANBI

De parochie Parochie De Vier Evangelisten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Parochie De Vier Evangelisten. Meer over de ANBI registratie is te vinden op deze website.