TEAMspirit 5 online

In de nieuwe editie van TEAMspirit blikken we terug op alle activiteiten die hebben plaatsgevonden in de veertigdagentijd, en kijken we alvast vooruit op alle vieringen en overige activiteiten die worden gerealiseerd in de Goede Week. In de maand mei vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Vanzelfsprekend wordt hieraan ook alvast aandacht besteed in uw parochieblad, dat met vierenveertig pagina’s weer uitgebreider is dan de vorige edities. Wij hopen dat u zichzelf de tijd kunt en wilt gunnen om alle informatie tot u te nemen en wensen u daarbij weer veel genoegen.