Meld je aan voor de bezinningsdag op 15 maart

Voor het vieren van de kernfeesten in het kerkelijk jaar is er ieder jaar ruim de tijd om in de stemming te komen. Advent, Veertigdagentijd, én de Paastijd geven daar gelegenheid voor. Die voorbereidingstijd kan als een pelgrimsweg gezien worden, waarin we stap voor stap, ‘de ene voet voor de andere’ dichter komen bij de dag waar we naar uitgezien hebben. Voor velen onder ons blijft dat op-weg-zijn in de realiteit van alledag toch een eenzaam avontuur. Er zijn altijd weer andere doelen en verplichtingen. Daarom dit jaar een gezamenlijke bezinningsdag OP WEG NAAR PASEN met zelf meegebrachte lunch én vastensoep.

Diaken Paul Kuhlmann opent de dag met een Viering van Woord en Gebed. Je bent niet alleen in je verlangen naar heelheid, in het bidden om te kunnen opstaan uit het malheur.
Pater Frans Vervooren verzorgt twee bezinningsmomenten. In de ochtend staan we stil bij het thema dienstbaarheid, zoals dat tot uitdrukking komt in het teken van de ‘voetwassing’. Ben je bereid een ander te dienen? Ben je bereid je te láten dienen? In zijn mijmeringen over dat laatste heeft Dirk de Wachter in zijn boek ‘Vertroostingen’ in gewone woorden waardevolle overwegingen opgetekend. Je door een ander laten bedienen… dat is een vorm van troost.
In de middag is er een tweede bezinningsmoment, waarin het geheim van de verrijzenis centraal staat. Wij zijn allemaal ‘dragers van het licht’, het licht dat in de Paasnacht werd doorgegeven aan elkaar. Plaats dat licht op de kandelaar en verberg het niet, klinkt het in de Bergrede. Maar dat veronderstelt wel dat je zelf eerst leert vertrouwen op dat Licht, zodat je uit de miserie van jezelf en de wereld kunt opstaan. Wie onderweg wil gaan op een pelgrimsreis moet voldoende eten om de reis vol te houden (vgl.de profeet Elia in de woestijn).

Voor het spirituele voedsel wordt deze dag gezorgd. We vieren samen ook de eucharistie. Het eigen lunchpakketje (zelf meegebracht) kan gedeeld worden. Aan het einde van de dag (rond 17.00) staat de vastensoep klaar. De opbrengst daarvan gaat naar het Vastenproject van de parochie. Aanmelden uiterlijk 12 maart via pastoorvanars@p4ev.nl of telefonisch 070-3257269; graag bij aanmelden aangeven of u ook deelneemt aan de Vastensoep.