Penningmeester gezocht!

Parochie de Vier Evangelisten te Den Haag zoekt een nieuwe penningmeester!

Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige penningmeester, zoeken we per 1 april 2023 een nieuwe penningmeester die deel gaat uitmaken van het parochiebestuur. Het bestuur van de Parochie de Vier Evangelisten bestaat momenteel uit zeven mensen en 2 adviseurs. Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan. Daarnaast adviseert het parochiebestuur het pastoraal team over het pastoraal beleid. Het parochiebestuur heeft ook een rol als werkgever van een aantal vaste personeelsleden en heeft een belangrijke faciliterende rol in de organisatie van de parochie. Naast deze vaste taken die het parochiebestuur heeft, vindt dit bestuur het belangrijk om verder te kijken. We denken na over een gezonde toekomstvisie; denk hierbij aan een gezonde en vitale groep vrijwilligers, een groene kerk zijn, de plek van jongeren in onze parochie etc. Wij staan open voor nieuwe ideeën en als volwaardig lid van het parochiebestuur heeft de penningmeester hier dus ook zeker een stem in.

De penningmeester is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor de gehele financiële situatie van de parochie door middel van het opstellen, bewaken en realiseren van de begroting in alle facetten. De penningmeester heeft met name financieel-bestuurlijke zaken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie. De penningmeester is verantwoordelijk voor een goede afstemming met de rest van het bestuur en werkt nauw met hen samen. De penningmeester wordt ondersteund door een medewerker financiële administratie en diverse vrijwilligers. De medewerker financiële administratie is een betaalde medewerker van de parochie en wordt aangestuurd door de penningmeester van de Parochie.

De penningmeester:
– is verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting
– is verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten
– is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording
– is wat betreft financiële aangelegenheden eerste aanspreekpunt voor externen, zoals o.a. het bisdom, financiële instellingen, belastingdienst, pensioenverzekeraars etc.
– draagt zorg voor het financieel onderbouwen van beslissingen aangaande investerings- en of andere vraagstukken
– draagt zorg voor het opstellen, aanscherpen en bewaken van financieel administratieve procedures
– stuurt de medewerker financiële administratie en desbetreffende vrijwilligers aan
– maakt onderdeel uit van het parochiebestuur en is aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen
– draagt zorg voor de actie Kerkbalans

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:
– lid is van de R.K. kerk
– in staat is ten dienste van het integrale beleid van de parochie te denken en te handelen
– aantoonbaar financieel deskundig is
– aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten beschikt
– kan samenwerken en leiding kan geven aan medewerker en vrijwilligers

Herken jij je in bovenstaand profiel en wil jij met jouw ervaring en financiële deskundigheid bijdragen aan onze parochie?
Wij nodigen je van harte uit om ons dit te laten! We zien een motivatie en CV graag tegemoet via secretaris@p4ev.nl