KISI Club op 17 februari

Aanstaande vrijdagavond 17 februari is er weer KISI Club in ’t Praethuys, Verlengde 2e Braamstraat, Den Haag.

 

Vorige maand, op vrijdagavond 11 januari 2023 werd de tweede bijeenkomst van de KISI Club gehouden. Van 17.00 uur tot 19.00 uur waren de kinderen samen in het gezellige Praethuys. Deze keer was het thema TIJD. Er hing een gespannen lijn door de ruimte om aan te geven, dat wij beperkte tijd op aarde verblijven. En dat het goed is je tijd goed te besteden. Jezus kwam op aarde “..toen de tijd vervuld was”, ons eerste lied. Daarna werden er scènes nagespeeld, van de schepping en uit het leven van Jezus, die we moesten raden. De kruisiging zag er heftig uit! Jezus is voor ons gestorven om ons te verlossen. Dat heeft Hij ons beloofd. Na een heerlijke kop erwtensoep was het alweer tijd om naar huis te gaan.

Tot vrijdagavond 17 februari, dan zijn we er weer!

image.png

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg zijn met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Voor meer informatie:

 https://www.kisi.org/

https://www.youtube.com/watch?v=P4szOvyEMRY