Kinderwoorddiensten in 2023

Ook in het nieuwe jaar zullen op alle locaties weer kinderwoorddiensten plaatsvinden. Kort na het begin van de viering worden de aanwezige kinderen in de gelegenheid gesteld om met de vrijwilligers van de kinderwoorddienstgroep mee te gaan naar een aparte ruimte, waar het evangelie van betreffende zondag wordt besproken, en het thema van de viering zal worden omgezet in tekeningen, verhalen en wat dies meer zij. Op een afgesproken moment keren de kinderen terug naar de kerk en vertellen over hun bevindingen. De kinderwoorddiensten staan steeds vermeld op het vieringenrooster op deze website en in TEAMspirit. Een overzicht van de kinderwoorddiensten op de locatie Maria van Eik en Duinen vindt u op onderstaande poster: