Oecumenisch Leerhuis Loosduinen over inclusiviteit

Maandag 16 januari start het Oecumenisch Leerhuis Loosduinen met een nieuwe reeks avonden. Dit jaar is het onderwerp ‘inclusiviteit’. Voor God is ieder mens evenveel waard. Hij heeft ieder mens even lief. Jezus heeft in zijn omgang met mensen laten zien hoe groot de liefde van God de Vader voor ons mensen is. Wij, christenen, mensen die Jezus willen volgen, zijn uitgenodigd om met net zoveel liefde met onze medemens om te gaan. Als we om ons heen kijken, zien we echter dat in onze onderlinge omgang nog heel veel onrecht plaatsvindt. Sommige mensen voelen zich een beter mens ten opzichte van een ander, kijken op de ander neer, zien de ander niet staan en negeren hem of haar. Maken we ons allemaal soms niet schuldig aan zo’n houding? Het is goed om ons daarvan bewust te zijn en te proberen daarin meer het voorbeeld van Jezus te gaan volgen.
Op de eerste drie avonden van het Oecumenische Leerhuis belichten we steeds één of enkele aspecten van inclusiviteit in onze samenleving:

maandag 16 januari: inclusiviteit ten aan zien van etnische komaf, lezing door pastor Duncan Wielzen,

maandag 30 januari: inclusiviteit ten aanzien van sociale status en gedrag in het verleden, lezing door Jan Eerbeek, voormalig hoofdpredikant ministerie van Justitie en Veiligheid

maandag 13 februari: film over een aantal aspecten met betrekking tot inclusiviteit,

Op de laatste avond, maandag 27 februari, gaan we in op onze eigen rol in het inclusief denken en handelen. Wat zouden wij als geloofsgemeenschappen (samen) kunnen doen om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, en waar mensen zich veilig en, ondanks hun diversiteit, met elkaar verbonden voelen?

De avonden van het Oecumenisch Leerhuis vinden plaats in de pastorie van de O.L.V. Hemelvaartkerk en beginnen steeds om 20.00 uur. De eerste avond wordt voorafgegaan door een gebedsdienst in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Deze begint om 19.30 uur. Voor het Leerhuis en de gebedsdienst bent u van harte uitgenodigd.
Aanmelden vooraf is niet nodig. De toegang is gratis. Een vrije bijdrage op de collecteschaal wordt op prijs gesteld.