Openbaring des Heren Gezonden – gevonden

Drie gebaren van de Wijzen oriënteren onze weg naar de Heer,
die zich vandaag manifesteert als licht en heil voor alle volken.
De Wijzen zien de ster, gaan op weg en geven geschenken.

De ster zien. Dat is het vertrekpunt.
De ster van de Heer is niet altijd flitsend, maar altijd aanwezig.
Zij is zacht: zij neemt u in het leven bij de hand, vergezelt u. Zij
belooft geen stoffelijke beloningen, maar verzekert u de vrede
en geeft “een overgrote vreugde” (Mt. 2, 10),
zoals aan de Wijzen. Maar zij vraagt u op weg te gaan.

Dierbare broeders en zusters, laten wij doen zoals de wijzen:
naar boven kijken, op weg gaan, belangeloze gaven schenken.

Paus Franciscus

Jezus Christus heeft op verschillende manieren getuigd van zijn verschijning op de aarde.
Eerst laten de engelen hem op aarde aan de herders zien.
Vervolgens wijst een ster aan de hemel hem aan de wijzen aan.
In de wateren van de Jordaan maakt de heilige Geest hem duidelijk bekend.

Ten slotte openbaart Hij zichzelf in de wijn van Kana.

Augustinus van Hippo