27 december Johannes Evangelist

De jongste van de apostelen en de leerling van wie Jezus het meeste hield. Aan hem vertrouwde Hij vanaf het kruis de zorg voor zijn moeder toe. Hij is de vierde Evangelist en de schrijver van het Boek Openbaring. ‘God is Liefde’ schreef hij in een van zijn brieven. Dat is wat wij in deze tijd steeds in gedachten mogen houden. Wij bidden dat wij de blijde boodschap die hij heeft verkondigd, verstaan en in ons hart bewaren.