In deze nacht, Heer, zien wij het gezichtje van een pasgeboren Kind. Nu willen wij geen confrontatie, nu geen wapens, nu geen holle woorden. Nu kijken wij naar een man en een vrouw en een pasgeboren Kind. Wij bidden U dat uw vrede het wint van alle haat en pijn.