11 december derde zondag van de advent

Jesaja ziet in een visioen de ballingen terug keren. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën, vat moed en vreest niet, God komt om te vergelden en u te redden. Johannes doopte bij de Jordaan en riep op tot bekering. In de gevangenis twijfelde hij, maar Jezus neemt het voor hem op. Recht en gerechtigheid komen niet zonder dat wij ons bekeren en toekeren naar elkaar, naar elke medemens. Langzaam breekt het licht door. Wij wachten en zien uit naar die dagen, waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.