Wees gegroet Maria, uitverkorene van God, onze moeder
vol van genade, die u uit wilt delen aan al uw kinderen.
De Heer is met u; u kunt van God verkrijgen wat wij in gelovig vertrouwen vragen.
Gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid en in dienstbaarheid.
Gezegend is Jezus; uit u geboren; tot onze verlossing ontvangen.
Heilige Maria, moeder van Jezus, moeder van de Kerk,
bid in ons, bid met ons, bid voor ons,
opdat ook wij mogen openstaan voor de geest van God
die ons leidt tot in eeuwigheid. Amen!