8 december  Maria Onbevlekt Ontvangen

Omdat Maria de moeder van Jezus zou worden werd ze zonder erfzonde geboren en is ze vanaf het eerste moment dat ze in de schoot van haar moeder ontvangen werd gevrijwaard gebleven van zonde. Joachim en Anna waren tot op hoge leeftijd kinderloos gebleven en zij  beklaagden zich daarover bij God. Zij werden veracht door het volk vanwege hun kinderloosheid. Die schande konden zij maar moeilijk dragen. Volgens de legende herenigden Anna en Joachim zich na een periode van afzondering en gebed bij de Gouden Poort in Jeruzalem en Anna werd zwanger van Maria.