Doe iets! KWD 2e adventszondag 4 december 2022

Voor de viering verzamelden we achter in de Emmauskerk. Enkele kinderen hadden hun kijkdoos weer meegenomen. Sommigen waren er de vorige keer in de Maria van Eik en Duinen kerk niet bij en die kregen een nieuwe schoenendoos om een kijkdoos van te maken. Toen de viering begon liepen we in de stoet mee naar voren. Daar mocht een van de kinderen het 2e kaarsje van de adventkrans in de kerk aansteken. Daarna gingen we naar de parochiezaal met de grote kijkdoos die voorin de kerk stond om verder aan te werken. In de parochiezaal openden we de kinderwoorddienst met een Onze Vader en een Wees Gegroet en een gebed om vergeving gemaakt door Eden. En toen hebben we de kaarsen ( 2e kaars) aangestoken op de adventskrans van de kinderwoorddienst.

Toen las ik het evangelieverhaal voor de kinderen voor. Het ging vandaag over Johannes de Doper die zei: “Jullie moeten je bekeren door je te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Ik doop jullie met water, maar na mij komt iemand die groter is dan ik. Ik ben niet waardig de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik doop jullie met water, maar Hij zal jullie dopen met het vuur van de Heilige Geest.” Met degene die na hem zou komen bedoelde hij Jezus.

Na het evangelieverhaal hebben we nog even over dit verhaal gepraat. Zo hoorden we bijv. dat Johannes met het vuur van de Heilige Geest waar Jezus later mee zou dopen al wees naar wat met Pinksteren zou gebeuren. We hebben eerst met elkaar de feesten van palmzondag t/m Pinksteren benoemd en waar die feesten over gaan. En dat Pinksteren dus gaat over dat de leerlingen van Jezus die in een gesloten verblijfplaats zaten. De Heilige Geest kwam over hen in vurige tongen, boven hun hoofd. En meteen daarna hoorden ze ieder spreken in zijn eigen taal. Met dit vuur gingen ze overal de woorden van Jezus verkondigen.

En toen gingen we verder met de kijkdoos. De figuren van dit evangelieverhaal kleuren en uitknippen en in de kijkdozen plakken. Na de communie hebben 2 kinderen en ik aan de mensen in de kerk verteld en met de kijkdoos laten zien waar we het over hebben gehad. De andere kinderen gingen weer terug naar de parochiezaal om alles daar netjes op te ruimen. Toen de 2 kinderen en ik weer in de zaal kwamen sloot Eden af met haar slotgebed wat ze voor deze kinderwoorddienst had gemaakt.
Een fijne zondag en een goede week allemaal!
Groetjes Ria Duyvestein
(leidster van de kinderwoorddienst in de Emmauskerk)

Tot ziens in de Titus Brandsmakerk , 11 december 10.30 uur.

Meer info is te vinden op Facebook.com/4EvangelistenKinderen