4 december tweede zondag van de advent

Jesaja belooft een leider voor alle volkeren. Hij komt uit een sterke familie en krijgt veel te verduren, maar God geeft hem kracht. Jesaja voorziet een tijd van gerechtigheid en vrede. Wij horen van Johannes die preekt in de woestijn. Hij preekt bekering, opdat de wereld klaar is voor de komst van de Heer. ‘Bereid de weg des Heren. Maakt zijn paden recht. Hij is sterker dan ik, ik ben niet waard zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met Geest en vuur. Heel de mensheid zal Gods redding zien.’  Wij wachten en zien uit naar die dagen, waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.