1 december Eligius  (Elooi)

Eligius was edelsmid aan het hof van de koning. Hij kreeg een berg goud om een troon van te maken. Elooi maakte er twee en wat hij aan goud over had gaf hij terug. Dat had de koning niet verwacht. Meteen werd Elooi muntmeeser en raadsman van de koning. Later werd hij priester en bisschop van Noyon en Doornik. Hij is de apostel van Vlaanderen en patroon van de smeden (tegenwoordig ook van de betonvlechters).  Op 1 december (Koude Elooi)  werd een Looimis gehouden waar de smid en zijn knechts op af kwamen. Zij brachten een stuk gereedschap mee om het te laten wijzen.  Hij werd ook aangeroepen bij tal van kwalen, waarbij men oude spijkers offerde. Hij is ook de beschermer van de armen die werd aangeroepen bij geldgebrek.