Start van de advent

Vol hoop uitzien naar een nieuwe wereld.. Jesaja heeft een visioen over de eindtijd, waarin de belofte aan het Volk Gods wordt vervuld. Met de profeet durven wij dromen van een nieuwe wereld. Een wereld waarin het land rechtvaardig en eerlijk wordt bestuurd, een wereld die vervuld zal zijn van Gods vrede en gerechtigheid.  Zwaarden omgesmeed tot ploegijzers, speren tot sikkels. Niemand zal nog leren oorlog voeren.
Met de jongeren startten we de voorbereidingstijd voor Kerstmis.

De kinderen deden het op hun eigen wijze, zij werkten aan een kijkdoos. De komende weken gaan ze daarmee door, totdat de kijkdoos met Kerstmis helemaal af is. Meer informatie is te vinden op Facebook.com/4EvangelistenKinderen